Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ TIẾN ĐẠT

Add: Khu 02 Cầu Vượt, Phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Tell: (0211) 3844991 – Fax: (0211) 3712866

Email: cokhitiendat86@gmail.com

Hotline: 0988 266 277

Website: https://cokhitiendat.vn